Castellano | English  |  Français PORTIC - Conectamos la Comunidad Portuaria
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Transport
Lliuri's de Mercaderia
Admeti's de Contenidor
Ordre de Transport
Preavís de Recollida de Mercaderia
Preavís d'Entrega de Contenidor Buit
Notificació de Recollida de Mercaderia
Notificació de lliurament de Contenidor Buit

Duanes
Confirmació de Despatx

Pagament
Pagament electrònic
Factura Telemàtica

Descàrrega Vaixell
Schedules
Sol.licitud d'Escales
Notificació de Residus
Sol.licitud de Confirmació de Partida
Petició de Mans d'Estiba
Declaració Sumaria
Mercaderies Perilloses
Confirmació de Partida i Factura Pro-Forma

Booking
Schedules
Mercaderies Perilloses
Booking
Sol.licitud d'Escales
Instruccions d'Embarcament
Transport
Ordre de Transport
Lliuri's de Contenidor
Admeti's de Mercaderia
Preavís de Recollida de Contenidor Buit
Preavís de Lliurament de Mercaderia
Notificació de Recollida de Contenidor Buit
Notificació de Lliurament de Mercaderia
Duanes
Informació DUA
Càrrega Vaixell
Petició de Mans d'Estiba
Manifiest de Càrrega
Soluciones PortIC
Portic ofereix solucions adaptades a les necessitats del sector logístic portuari.
 

Els serveis de PortIC són accessibles mitjançant consulta web, notificació personalitzada per e-mail o integració de sistemes.
 
 
CRYSTAL BOX
Informació en temps real de la situació documental i física d'un contenidor mitjançant la traçabilitat de tots els seus esdeveniments (data activació de la declaració sumaria, data sortida de terminal, inspeccions, DUA, …).
 
 
CONFIRMACIÓ DE PARTIDES
Informació en temps real de les partides manifestades en la declaració sumaria.
 
 
ESCALES
Informació sobre el nombre d’escala concedida per l’Autoritat Portuària de Barcelona (escales previstes i modificacions)
 
 
ESTADÍSTIQUES
Informació personalitzada d'estadístiques de tràfic de contenidors del Port de Barcelona.
 
 
MERCADERIES PERILLOSES
Informació sobre l'autorització de contenidors de mercaderia perillosa.
 
 
BASES DE DADES
Informació actualitzada de totes les codificacions utilitzades per la Comunitat Logística.
 
Banco Sabadell     Port de Barcelona    La Caixa Atenció al Client 93 508 82 88
Portic Barcelona, drets reservats - WTC Barcelona - Ed. Est 6ª Planta - 08039 - Tel. 935 088 282 - Fax. 935 088 292 - Inform. legal